Polityka prywatności

1.Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych jestem ja, Iwona Gaudy, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Iwona Gaudy-iwogg, NIP 5732371158  zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo powierzonych danych.

 

 1. Definicje

Administrator – Iwona Gaudy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Gaudy-iwogg, NIP: 5732371158

 Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i galeria internetowy znajdujące się pod adresem https://iwogg.pl  oraz https://blog.iwogg.pl

Formularz lub Formularze – miejsca na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu (zadania pytania i udzielenie  na nie odpowiedzi).

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 1. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy tylko do realizacji umowy sprzedaży lub do  kontaktu. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda. Są to najczęściej : imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu oraz nr NIP (o ile jest konieczny ze względów księgowo-podatkowych). Dane nie są przetwarzane dłużej niż wynika to z realizacji celów ich przetwarzania. W ramach realizacji umowy sprzedaży dane osobowe będą udostępnianie podmiotom wspomagającym realizację tejże umowy tj: firmom przewozowym.

Każda osoba, której dane dotyczą,  ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Działalność w social mediach- facebook, instagram

Administratorem Twoich danych osobowych na  fanpage’u Koronki iwogg biżuteria ślubna na www.facebook.com  oraz na koncie iwogg w serwisie www.instagram.com jestem ja, Iwona Gaudy. Dane osobowe podawane w powyższych serwisach służą jedynie do komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje czy przesyłania Ci materiałów marketingowych  oraz tworzenia społeczności w wyżej wymienionych portalach. Twoje dane są przetwarzane za Twoją zgodą, którą wyrażasz dobrowolnie decydując się na polubienie lub obserwowanie moich profili na facebooku lub Instagramie. Twoje uprawnienia dotyczące powierzonych w ten sposób danych opisane są w niniejszym dokumencie.

 1. Linki odsyłające do innych stron

Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do stron internetowych innych osób (fotografów lub innych usługodawców ślubnych). Ich otwarcie nastąpi  w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Jako administrator nie ponoszę odpowiedzialności za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 1. Formularze

Na tej stronie są tylko dwa formularze służące zbieraniu danych:

Formularz zamówienia przedmiotu – w którym zbierane są dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

Formularz kontaktu– umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 1. Polityka COOKIES

Witryna https://iwogg.pl  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest  przez następujące  narzędzia:

 • Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie
 • Pixel Facebooka, do mierzenia ruchu na stronie

W ramach  używania powyższych narzędzi  nie przetwarzane są żadne dane pozwalające na identyfikację użytkownika.

W tej witrynie wykorzystywane są  następujące pliki cookies :

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Cresta Facebook Messenger