Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych jestem ja, Iwona Gaudy, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Iwona Gaudy-iwogg, NIP 5732371158 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo powierzonych danych.

 1. Definicje

Administrator – Iwona Gaudy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Gaudy-iwogg, NIP: 5732371158

 Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i galeria internetowy znajdujące się pod adresem https://iwogg.pl oraz https://blog.iwogg.pl

Formularz lub Formularze – miejsca na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu (zadania pytania i udzielenie na nie odpowiedzi).

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 1. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy tylko do realizacji umowy sprzedaży lub do kontaktu. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda. Są to najczęściej : imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu oraz nr NIP (o ile jest konieczny ze względów księgowo-podatkowych). Dane nie są przetwarzane dłużej niż wynika to z realizacji celów ich przetwarzania. W ramach realizacji umowy sprzedaży dane osobowe będą udostępnianie podmiotom wspomagającym realizację tejże umowy tj. firmom przewozowym.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Działalność w social mediach: Facebook, Instagram

Administratorem Twoich danych osobowych na fanpage’u Koronki iwogg biżuteria ślubna na www.facebook.com oraz na koncie iwogg w serwisie www.instagram.com jestem ja, Iwona Gaudy. Dane osobowe podawane w powyższych serwisach służą jedynie do komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje czy przesyłania Ci materiałów marketingowych oraz tworzenia społeczności w wyżej wymienionych portalach. Twoje dane są przetwarzane za Twoją zgodą, którą wyrażasz dobrowolnie decydując się na polubienie lub obserwowanie moich profili na Facebooku lub Instagramie. Twoje uprawnienia dotyczące powierzonych w ten sposób danych opisane są w niniejszym dokumencie.

 1. Linki odsyłające do innych stron

Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do stron internetowych innych osób (fotografów lub innych usługodawców ślubnych). Ich otwarcie nastąpi w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Jako administrator nie ponoszę odpowiedzialności za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 1. Formularze

Na tej stronie są tylko dwa formularze służące zbieraniu danych:

Formularz zamówienia przedmiotu – w którym zbierane są dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

Formularz kontaktu– umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 1. Polityka COOKIES

Witryna https://iwogg.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest przez następujące narzędzia:

 • Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie
 • Pixel Facebooka, do mierzenia ruchu na stronie

W ramach używania powyższych narzędzi nie przetwarzane są żadne dane pozwalające na identyfikację użytkownika.

W tej witrynie wykorzystywane są następujące pliki cookies :

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies