Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest Iwona Gaudy, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Iwona Gaudy-iwogg, ul. Nowa 5, 42-261 Łysiec, NIP 5732371158.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i celem ich pozyskania.

Dane, które przetwarzamy  to informacje, które zostały  przekazane podczas kontaktowania się poprzez formularz kontaktowy lub przez wysyłkę emaila z zapytaniem o produkty bądź ofertę. Dane te służą do kontaktu jak i do realizacji umowy sprzedaży. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu oraz nr NIP (o ile jest konieczny ze względów księgowo-podatkowych).

Dane nie będą przekazywane do innych państw. W ramach realizacji umowy sprzedaży dane osobowe będą udostępnianie podmiotom wspomagającym realizację tejże umowy tj: firmom przewozowym.

Dane podawane są dobrowolnie i w każdej chwili masz prawo do dostępu do nich w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku wycofania udzielonej wcześniej zgody. Wszystkie wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email.

Cresta Facebook Messenger